ส่งมอบมื้อพิเศษแก่คณะบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ)

ส่งมอบมื้อพิเศษแด่ผู้เสียสละเพื่อคนไทยโดยเมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมานั้น
ผู้บริหารและทีมงาน Kouen Group ได้เดินไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ) มอบมื้อกลางวันสุดพิเศษ แก่คณะบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ดูแลสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยตรง
.
ขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าและทำงานอย่างหนักเพื่อคนไทยทุกคนทางทีมงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเล็กๆ จากความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ จะช่วยเติมพลังและกำลังใจ แล้วค่อยไปลุยต่อนะคะ