ส่งมอบมื้อพิเศษแก่คณะบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ส่งมอบมื้อพิเศษแด่ผู้เสียสละเพื่อคนไทยโดยเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมานั้น ผู้บริหารและทีมงาน Kouen Group ได้เดินไปยัง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มอบมื้อกลางวันสุดพิเศษ แก่คณะบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ดูแลสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยตรง
.
ขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าและทำงานอย่างหนักเพื่อคนไทยทุกคนทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเล็กๆ จากความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ จะช่วยเติมพลังและกำลังใจ แล้วค่อยไปลุยต่อนะคะ