ร้านอาหารญี่ปุ่น Kouen Sushi Bar มอบสิทธิพิเศษให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. คุณธีรพัฒน์ เลิศสิริประภา เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น Kouen Sushi Bar มอบสิทธิพิเศษให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาสถาบันราชานุกูลที่มีอายุระหว่าง 6-15 ปี และบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาจากสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยอิ่มอร่อยกับมื้ออาหารกลางวันในสไตล์ญี่ปุ่น สนุกสนานกับกิจกรรมประดิษฐ์ลูกโป่งหรรษา และมอบของที่ระลึกให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้