ข่าวสาร & กิจกรรม

ส่งมอบมื้อพิเศษแก่คณะบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (งามวงศ์วาน)

ส่งมอบมื้อพิเศษแก่คณะบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (งามวงศ์วาน)

ส่งมอบมื้อพิเศษแด่ผู้เสียสละเพื่อคนไทยโดยเมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมานั้นผู้บริหารและทีมงาน Kouen Groupได้เดินไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (งามวงศ์วาน) มอบมื้อกลางวันสุดพิเศษ แก่คณะบุคลากรทางการแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ดูแลสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยตรง . ขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าและทำงานอย่างหนักเพื่อคนไทยทุกคนทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเล็กๆ จากความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ จะช่วยเติมพลังและกำลังใจ แล้วค่อยไปลุยต่อนะคะ

อ่านต่อ
ส่งมอบมื้อพิเศษตลอดทั้งเดือนแก่คณะบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม (สถาบันธัญญารักษ์)

ส่งมอบมื้อพิเศษตลอดทั้งเดือนแก่คณะบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม (สถาบันธัญญารักษ์)

#เดินหน้าส่งมอบมื้อพิเศษตลอดทั้งเดือน #เติมพลังเป็นกำลังใจแด่ผู้เสียสละเพื่อคนไทย . เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา ผู้บริหารและทีมงาน Kouen Group ได้จัดทำอาหารมื้อพิเศษที่ปรุงด้วยความตั้งใจ ส่งมอบจากหัวใจให้แก่คณะบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโรงพยาบาลสนาม (สถาบันธัญญารักษ์) ซึ่งดูแลสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยตรง ❤️ ขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าและทำงานอย่างหนัก เพื่อคนไทยทุกคน พักอิ่มอร่อยเติมพลัง แล้วค่อยไปลุยต่อนะคะ #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #KouenGroupร่วมส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกัน #อยู่บ้านต้านโควิด #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

อ่านต่อ
การช่วยเหลือภาค เกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงโคบุรีรัมย์

การช่วยเหลือภาค เกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงโคบุรีรัมย์

เครือข่ายผู้เลี้ยงโคบุรีรัมย์ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกร โดยเนื้อวัวไทยที่ทางโคเอ็นใช้เป็นเนื้อจากจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านเครือข่ายผู้เลี้ยงโคบุรีรัมย์ คุณสานนท์ได้ร่วมกับเครือข่ายผู้เลี้ยงโคบุรีรัมย์ซึ่งเหมือนสหกรณ์แบบภาคเอกชนทำงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อจะนำสายพันธุ์เฉพาะมาผสมกับสายพันธุ์วัวดั้งเดิมบุรีรัมย์ (เรียกว่าบราห์มัน) สมัยก่อนวัวที่เกษตรกรเลี้ยงนั้นไม่มีมูลค่า ประกอบกับพ่อค้าคนกลางก็ใช้วิธีให้เกษตรกรเลี้ยงจำนวนมากทำให้เกิดภาวะล้นตลาด พร้อมกับกดราคา ได้ราคาที่ไม่เป็นธรรม ทางเครือข่ายจึงร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้ความรู้พร้อมกับร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์ที่ความต้องการของตลาดได้แก่ ชาร์โรเลส์, แองกัส วัตถุประสงค์ก็คือให้เลี้ยงสายพันธุ์ตามที่ต้องการของตลาด มีฐานลูกค้าที่ต้องการซื้อจำนวนมาก เน้นการ ควบคุมการให้อาหารและการเลี้ยงให้เนื้อวัวมีคุณภาพที่ดีและมีราคาที่สูงขึ้น อีกทั้งยังได้การันตีราคาซื้อให้กับเกษตรกร โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และได้รับราคาที่สูงขึ้น ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมเครือข่ายผู้เลี้ยงโคนมบุรีรัมย์ประมาณ 300 หลังคาเรือน ในแต่ละปีก็จะมีการฝึกอบรม ทางโคเอ็นก็ได้เข้าไปร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรืองการเลี้ยงวัวนมแบบญี่ปุ่น และให้ข้อมูลเรื่องเนื้อวัวที่ได้มีความต้องการสูงในตลาดให้เกษตรกรทราบอีกด้วย

อ่านต่อ